Všeobecné informace

Vážení zájemci o řidičské oprávnění,

věnujte, prosím, čas a pozornost těmto informacím, které radikálně ovlivňují proces získání řidičského oprávnění.

Výtah ze zákona 247/00 Sb. ve znění pozdějších úprav:

Testy

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm „prospěl“. /komentář J.M. – pokud testy neprojdete, nemůže zkouška pokračovat dál jízdou/

§30

(1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem zák. zástupce.

/komentář J.M.: Zákon bohužel nezkoumá, proč žadatel potřebné znalosti nemá – kupř. liknavou prací instruktora se žákem, nebo nedodržením obsahu výcviku a dokonce nedodržením rozsahu předepsaných hodin výcviku. Tak jsme se dočkali uzákonění praktik autoškol s nízkými cenami, teď se dozvíte, že vám v autoškole zkoušky ještě nedoporučují a abyste si doplatili jízdy navíc, dokud se váš výkon nebude instruktorovi zdát dost dobrý. To, že jste původně zaplatili nízkou cenu, hravě dožene autoškola právě těmi jízdami navíc. A samozřejmě zkušební komisař se dozví od instruktora, že on za nic nemůže a že vy jste nešikovní a nic neumíte a přes doporučení jdete ke zkoušce. Proto jsem pro vás připravila výhodnou cenu prvních dvou opravných zkoušek a doplňkového výcviku mezi těmito zkouškami.

Na druhou stranu je opravdu nutné, abychom /instruktoři autoškoly/ s Vámi výcvik vedli důkladně, a eventuálně navrhovali jízdy navíc. Závěrečné zkoušky z jízdy komisaři provádějí důsledně a už není nic neobvyklého, když zkoušku opakujete několikrát.

A to i z takovýchto příčin slovy zkušebního komisaře: Tuto zkoušku jste neprospěl, viděl jsem, že jste to auto neviděl, to byla náhoda, že jste dnes jel bezchybně, proto jste neprospěl, tu dvojku /zařazená rychlost/ jsem vám minule vyčetl a vyhodil vás za to, dnes si myslím, že jste měl tu dvojku nechat a proto jste opět neprospěl.“/

Podmínky zkoušek

Úhrada poplatku 700,-- Kč městskému úřadu, pro Prahu západ Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, pro Beroun Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, Beroun.

Za opakovaný test se hradí 100,--, a opakovanou jízdu 400,--.

Zkoušky se konají pro Prahu Západ celé na MU Černošice, Podskalská 19, Praha. V Berouně začínají testy na Městském úřadě Beroun/naproti poště/.

Části zkoušek

Test na počítači .

Jízda se zkušebním komisařem.

Testy naleznete na stránkách www.mdcr.cz v sekci silniční doprava.

Podmínky pro opakování závěrečné zkoušky

Poplatek autoškole je uveden v ceníku. V mojí autoškole máte výhodnou cenu 1. a 2. opakované zkoušky.

Doplňkový výcvik při opakování zkoušky

Není povinný, nicméně i zde jsem pro vás připravila výhodnou cenu doplňkového výcviku mezi 1. a 2. opakovanou zkouškou.Zobrazit větší mapu

© Autoškola Jenčík | Všechna práva vyhrazena