INFORMACE PRO VŠECHNY SKUPINY A - MOTORKY:

Jednotlivé značení skupin A

Sk.

Věk

Popis skupiny

AM

Žadatel 15 let

Konstrukční rychlost do 45km/h,

Objem max. 50cm3,

nebo výkon elektrického motoru do 4kW,

A1

Žadatel 16 let

Objem do 125 cm3, výkon do 11kW,

Poměr výkon/hmotnost do 0,1 kW/kg

s postranním vozíkem či bez něj,

A2

Žadatel 18 letPokud Žadatel vlastní A1, koná pouze doplňkovou zkoušku

Výkon do 35kW,

poměr výkon/hmotnost max. 0,2 kW/kg

s postranním vozíkem či bez něj,


A

Žadatel 20 let ,v případě držení A2 nejméně 2 roky, pak

koná pouze doplňkovou zkoušku

Bez omezení

A

Žadatel 24 let v případě, že nemáte žádnou nižší skupinu

Bez omezení

Kurz lze zahájit před dosažením předepsaného věku, ukončit zkouškou po dosažení předepsaného věku.

Viz ceník

PRŮBĚH VÝCVIKU

Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.

V mojí autoškole kombinujeme ve výcviku oba dva způsoby, tj. instruktor jede se žákem spolu na motocyklu s dvouřídítkovým ovládáním, nebo žák jede sám doprovázený instruktorem v doprovodném vozidle a komunikující pomocí vysílačky.

Komentář J.M.: domyslete prosím, vlastní odpovědnost za škodu spáchanou žákem v souvislosti s novým občanským zákoníkem, na motocyklu ovládaném pouze žákem může dojí k poškození motorky žákem a k dalším škodám na účastnících provozu či jiném majetku.

Výcvik v řízení a zkoušky probíhají pouze v Berouně.


ZKOUŠKY:

Na autocvičišti

1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti:

před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce:

1. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,

2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu po dráze ve tvaru „8“, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h

 a vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h,  (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h)

4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h

(u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h

V provozu

2) V druhé části zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci s žákem; při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.

Komentář J.M. Vzhledem k náročnosti zkoušky je běžné, že zkoušku opakujete. Proto jsem pro vás připravila cenovou výhodu pro opakování zkoušky. J.M.

Viz ceníkZobrazit větší mapu

© Autoškola Jenčík | Všechna práva vyhrazena